Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Miło Nam poinformować że jako Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg z siedzibą w Czaplinku wzięliśmy udział w programie grantowym pod nazwą "Moje miejsce na Ziemi" Fundacji Orlen - Dar Serca. Program „Moje miejsce na Ziemi” skierowany był do lokalnych organizacji, stowarzyszeń które chciały zrealizować pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu przez Radę Programu składającą się z przedstawicieli Fundacji. Najwyższe oceny otrzymały te inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania mieszkańców, a także wyróżniały się oryginalnością projektu. Wśród prac można znaleźć takie projekty jak: rozbudowanie zbiorów muzeum, organizacja turniejów sportowych, warsztaty dotyczące pierwszej pomocy, zajęcia artystyczne dla młodzieży ze świetlic środowiskowych.
 
W naszym przypadku SHK Tempelburg - wystąpiliśmy o sfinansowanie projektu dot. "Rewitalizacji Cmentarza Ewangelickiego w Miłkowie" - udało się. Na blisko 1200 zgłoszonych wniosków dofinansowanie otrzymało niecałe 300. Byliśmy w tym gronie jedynymi z gminy Czaplinek oraz powiatu Drawskiego -uważamy to za nasz duży sukces - otrzymaliśmy na ten cel 7 500 zł. Podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie w dniu 28 listopada 2018 r. pamiątkowe dyplomy wręczał prezes PKN Orlen wraz z Panią Prezes Fundacji „Dar Serca” - także taki dyplom z ich rąk otrzymaliśmy. Prace zgodnie z przedstawionym projektem  rozpoczną się w połowie marca 2019 r.
 
Planujemy przywrócić to miejsce na mapę turystyczną naszej gminy - doprowadzić do stanu który umożliwiłby turystom i mieszkańcom gminy bezpieczne odwiedzanie tego miejsca przy jednoczesnym poznawaniu lokalnej historii.
 
Mariusz Kapczuk

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG