Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

10 stycznia 2020 roku została ogłoszona lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach zadań publicznych pod nazwą „Program Społecznik na lata 2019 – 2021”, realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego SA na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy oddali swój głos w tym programie na projekt Naszego stowarzyszenia „ZAKON TEMPLARIUSZY-HISTORIA I ICH DZIEDZICTWO NA ZIEMIACH WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO”nr 45/RIO/SPOŁ/2020, o którym informowaliśmy w połowie grudnia.

Do programu ''Społecznik'',w sumie zgłosiliśmy dwa projekty. Łącznie w województwie zachodniopomorskim, w naborze w obu filarach złożono 1175 wniosków (RIO -210  oraz MIKRODOTACJE - 965 zgłoszeń ).

Pierwszy Nasz wniosek o nr 45/RIO/SPOŁ/2020, zgłosiliśmy do I filaru tj. „REGIONALNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH” .

 Dofinansowanie dotyczące wniosków o zasięgu regionalnym, czyli takich w którym startowaliśmy, przyznano 33 projektom.O przyznaniu dofinasowania ,poza pozytywną oceną formalną i merytoryczną ,decydowała uzyskana liczba głosów (min.200 i więcej) od osób zamieszkujących woj. zachodniopomorskie.Aby znaleźć się w tym zacnym gronie,zabrakło nam tylko jednego głosu. Otrzymaliśmy ich 296 (ostatni z grona „zwycięzców” - 297 głosów). Jesteśmy zatem pierwsi na ewentualnej liście oczekujących,a więc wszystko jeszcze może się zdarzyć.

 Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które oddając głos, wsparły nas w tym konkursie.

  Jest i dobra wiadomość!

Nasz drugi projekt, który brał udział w programie „SPOŁECZNIK”, dotyczył II filaru tj. „Mikrodotacji w SUBREGIONIE C”.Miło nam poinformować, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ocena formalna i merytoryczna), otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę na realizację projektu pod nazwą „Odkrywanie historii ukrytej w ziemi”. Projekt ten już niebawem będziemy realizowali na terenie gminy Czaplinek i nie tylko.