Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwszy dzień prac w ramach projektu "Ławeczka Pamięci -Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc"- Program Społecznik 2019-2021- już za nami. Tym razem podjęliśmy działania w Nakielnie na starym zaniedbanym cmentarzu ewangelickim. Ciężka praca, zaangażowanie wielu grup i stowarzyszeń przyniosło wspaniały efekty! Jeszcze raz dziękujemy członkom Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania , Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland , Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne oraz sołtysowi p. Robertowi EL-Wind Robert Dłużak i mieszkańcom Nakielna za ogromne wsparcie i pełne zaangażowanie. Bez Was nie dokonalibyśmy tak wiele w tak krótkim czasie! Dziękujemy!?? Jednocześnie, już teraz zapraszamy w dniach 02/03.10.2021 do dalszych wspólnych działań i oficjalnego przekazania cmentarza władzom Nakielna i gminie Wałcz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z przyjemnością informujemy, że kolejny nasz projekt został doceniony otrzymując pozytywne oceny oraz dofinansowanie na realizację.Tym razem, oprócz wcześniejszych naszych zgłoszeń takich jak m.in. "Poszukiwanie Historii Ukrytej w Ziemi", Ławeczka Pamięci -Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc I - Miłkowo / II Nakielno" , "Spotkania z Historią - Piknik Średniowieczny w Czaplinku 14.08.2021", "Projekt Ekologiczny Dron Podwodny", projekt upamiętniający miejsce katastrofy lotniczej wojskowego samolotu LIM6 który realizować będziemy w listopadzie, nadchodzi czas na działania w "Poszukiwaniu Obozu Szwedzkiego pod Czaplinkiem"?. Projekt ten, oprócz poszukiwania miejsca obozu 17-tyś. armii szwedzkiej która przekroczyła granicę Rzeczpospolitej 21 lipca 1655 r. kilka kilometrów od naszej miejscowości, rozpoczynając tym samym tzw."Potop Szwedzki", zakłada także prelekcje i spotkania osób zainteresowanych historią. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem władz powiatu srawskiegoi otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ogłoszonym konkursie w zakresie kultury,sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Już wkrótce oficjalna informacja z podaniem terminu naszego zlotu!?

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu dzisiejszym, wspólnymi siłami, przeprowadziliśmy prace porządkowe na cmentarzu w Miłkowie w ramach projektu ''Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc'' -„Społecznik na lata 2019-2021 Program Marszałkowski”.
Projektem tym, rozpoczynamy cykl działań mających na celu ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród pól, łąk i lasów w gminie Czaplinek i powiecie drawskim .
Tytułowa "ławeczka pamięci’’, zamontowana będzie przy każdym porządkowanym przez Nas miejscu, będzie dla wędrowców miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym czasem.
Do Miłkowa wróciliśmy po ponad dwóch latach. Czas tutaj zrobił swoje, dlatego tak ważna była dla nas kontynuacja wcześniejszych działań, pielęgnowanie pamięci o byłych mieszkańcach oraz opieka nad miejscem w którym spoczęli.
Działania rozpoczęliśmy od prelekcji na temat historii wsi Milkow/Miłkowo, której początki sięgają XIV w. i panujących wówczas na tych terenach templariuszy i joannitów. Po rozdysponowaniu zadań ruszyliśmy do pracy. Podzieleni na kilka grup przystąpiliśmy do oczyszczania terenu, zbierania śmieci, wycinki zakrzaczeń , wykonania ścieżek spacerowych, inwentaryzacji pozostałych nagrobków, montażu tytułowej ławeczki, sadzenia kwiatów i krzewów. W przerwie tradycyjnie ciepły posiłek przygotowany i ponownie do działań! Po zakończeniu prac, każdy wolontariusz otrzymał pamiątkowy dyplom oraz kilka gadżetów ufundowanych przez
Zwiadowca Historii
oraz
Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne
.
W dzisiejszych działaniach wspierała nas m.in. młodzież z
Salezjański Ośrodek Wychowawczy
w Trzcińcu,
członkowie
Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania
członkowie
Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne
Na miejscu byli także przedstawiciele
Harcerski Ośrodek Wodny Uraz
Asgraf
oraz przybyli wolontariusze z powiatu drawskiego i nie tylko. Jak zawsze, gdy historia i pasja idą w parze, mogliśmy liczyć na
Zwiadowca Historii
oraz https://sklep.zwiadowcahistorii.pl/pl !!!
W trakcie prowadzonych prac, odwiedził nas m.in. Burmistrza Czaplinka
Marcin Naruszewicz
, który był pod wrażeniem naszego zaangażowania w przywracaniu zapomnianej historii tego miejsca. Patronat medialny nad akcją sprawował
LokalnyReporter.pl
, który już wkrótce zamieści relację z tego wydarzenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna – wykonaliście kawał dobrej roboty!
Będąc w okolicach Czaplinka, zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca -naprawdę warto.
Mariusz Kapczuk
SHK Tempelburg

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Miarą dojrzałości społecznej jest aktywność obywateli.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Powiat Drawski, podpisaliśmy umowę w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021. W jej podpisaniu udział wzięli Marszałek /członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego p. Anna Bańkowska, p. Natalia Wegner Prezes KARR-u ( Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) , Sekretarz Powiatu Drawskiego p. Kasia Szlońska Getka oraz Starosta Drawski p. Stanisław Cybula. Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne reprezentowali Paweł Nowakowski oraz Mariusz Kapczuk.
Umowa ta dotyczy projektu „Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc”, przy realizacji którego wspomogą nas m.in. stowarzyszenia Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania z Kostrzyna, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland z Mirosławca oraz Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz. Realizację projektu planujemy na przełomie sierpnia i września w Nakielno - wieś turystyczna.
W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zaniedbanych cmentarzy, zadbamy o przywrócenie pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem. Jest to już druga edycja naszego projektu. Pierwszą, nie tak dawno zrealizowaliśmy w miejscowości Miłkowo w gminie Czaplinek. Chcemy, aby był to projekt cykliczny, który przyczyni się do ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród łąk , pól i lasów. Tytułowa "ławeczka pamięci’’, zamontowana przy każdym porządkowanym przez Nas miejscu, będzie dla wędrowców miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym czasem.
Jak zawsze, gdy historia i pasja idą w parze, wspiera nas Zwiadowca Historii https://sklep.zwiadowcahistorii.pl/
Dziękujemy ?
Zapraszamy chętnych do wspólnych działań!??
Mariusz Kapczuk
Prezes SHK TEMPELBURG

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z UMiG   Czaplinek
Dotyczy ona dofinansowania naszego projektu przez Gminę Czaplinek, złożonego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań gminy w roku 2021 w zakresie „TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA”.
Projekt ma na celu podniesienie poziomu czystości jezior, rzek i terenów do nich przylegających, co z kolei przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektu planowana jest w terminie maj - wrzesień 2021.
Już wkrótce więcej szczegółów dotyczących tego przedsięwzięcia ?
Zapraszamy do współpracy!