Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Już w najbliższy weekend, Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne przeprowadzi prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w miejscowości URAZ w ramach projektu ''Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc'' Program Społecznik  na lata 2022-2024”- zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza”.
 
Nasz projekt realizowany od kilku lat, to cykl działań mających na celu ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród pól, łąk i lasów w gminie Czaplinek oraz w powiecie drawskim.
 
W najbliższy weekend w pracach na Urazie, wspierani będziemy m.in. przez trzy drużyny harcerskie: 10 WDH Wataha z Pomierzyna, 27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Pestki" ze Złocieńca, 33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Leśna Brać'' z Połczyna Zdroju , strażaków z Ochotnicza Straż Pożarna Warniłęg , Stowarzyszenie Wodne Sir Edward's , Harcerski Ośrodek Wodny Uraz , Asgraf  oraz pozostałych wolontariuszy .
 
#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniu dzisiejszym w Nakielnie, podsumowaliśmy Nasze działania w ramach Program Społecznik na lata 2019-2021" – Program Marszałkowski”. Przez ostanie trzy tygodnie ciężko pracowaliśmy przy realizacji projektu „Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc II”.
Serdecznie dziękujemy grupom, stowarzyszeniom oraz indywidualnym niezrzeszonym osobom, które wsparły Nas podczas tego zadania. Bez Was z pewnością nie udałoby się osiągnąć tak wspaniałego efektu!!!
Chcemy aby projekt ''Ławeczka Pamięci - Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc'', był projektem cyklicznym, przyczyniającym się do ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród pól, łąk i lasów. Pierwsza stanęła na zrewitalizowanym cmentarzu w Miłkowie, druga znalazła swoje miejsce w Nakielno - wieś turystyczna a już w listopadzie kolejna pojawi się w gminie Czaplinek.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, członkom Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne, Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland, Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz, Wójtowi Gminy Walcz p.Janowi Matuszewskiemu, Sołtysowi Nakielna p. EL-Wind Robert Dłużak , mieszkańcom Nakielna oraz Zwiadowca Historii ??
 
Mariusz Kapczuk
SHK Tempelburg

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z przyjemnością informujemy, że kolejny nasz projekt został doceniony otrzymując pozytywne oceny oraz dofinansowanie na realizację.Tym razem, oprócz wcześniejszych naszych zgłoszeń takich jak m.in. "Poszukiwanie Historii Ukrytej w Ziemi", Ławeczka Pamięci -Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc I - Miłkowo / II Nakielno" , "Spotkania z Historią - Piknik Średniowieczny w Czaplinku 14.08.2021", "Projekt Ekologiczny Dron Podwodny", projekt upamiętniający miejsce katastrofy lotniczej wojskowego samolotu LIM6 który realizować będziemy w listopadzie, nadchodzi czas na działania w "Poszukiwaniu Obozu Szwedzkiego pod Czaplinkiem"?. Projekt ten, oprócz poszukiwania miejsca obozu 17-tyś. armii szwedzkiej która przekroczyła granicę Rzeczpospolitej 21 lipca 1655 r. kilka kilometrów od naszej miejscowości, rozpoczynając tym samym tzw."Potop Szwedzki", zakłada także prelekcje i spotkania osób zainteresowanych historią. Projekt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem władz powiatu srawskiegoi otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ogłoszonym konkursie w zakresie kultury,sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Już wkrótce oficjalna informacja z podaniem terminu naszego zlotu!?

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwszy dzień prac w ramach projektu "Ławeczka Pamięci -Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc"- Program Społecznik 2019-2021- już za nami. Tym razem podjęliśmy działania w Nakielnie na starym zaniedbanym cmentarzu ewangelickim. Ciężka praca, zaangażowanie wielu grup i stowarzyszeń przyniosło wspaniały efekty! Jeszcze raz dziękujemy członkom Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania , Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland , Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne oraz sołtysowi p. Robertowi EL-Wind Robert Dłużak i mieszkańcom Nakielna za ogromne wsparcie i pełne zaangażowanie. Bez Was nie dokonalibyśmy tak wiele w tak krótkim czasie! Dziękujemy!?? Jednocześnie, już teraz zapraszamy w dniach 02/03.10.2021 do dalszych wspólnych działań i oficjalnego przekazania cmentarza władzom Nakielna i gminie Wałcz.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Miarą dojrzałości społecznej jest aktywność obywateli.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Powiat Drawski, podpisaliśmy umowę w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021. W jej podpisaniu udział wzięli Marszałek /członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego p. Anna Bańkowska, p. Natalia Wegner Prezes KARR-u ( Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) , Sekretarz Powiatu Drawskiego p. Kasia Szlońska Getka oraz Starosta Drawski p. Stanisław Cybula. Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne reprezentowali Paweł Nowakowski oraz Mariusz Kapczuk.
Umowa ta dotyczy projektu „Ławeczka Pamięci – Rewitalizacja Zapomnianych Miejsc”, przy realizacji którego wspomogą nas m.in. stowarzyszenia Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania z Kostrzyna, Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland z Mirosławca oraz Bractwo Rycerzy Bezimiennych- Drużyna Wojów Grodu Wałcz. Realizację projektu planujemy na przełomie sierpnia i września w Nakielno - wieś turystyczna.
W ramach tego zadania, poprzez rewitalizację zaniedbanych cmentarzy, zadbamy o przywrócenie pamięci o byłych mieszkańcach tych ziem. Jest to już druga edycja naszego projektu. Pierwszą, nie tak dawno zrealizowaliśmy w miejscowości Miłkowo w gminie Czaplinek. Chcemy, aby był to projekt cykliczny, który przyczyni się do ocalenie od zapomnienia i od całkowitego zniszczenia cmentarzy zagubionych wśród łąk , pól i lasów. Tytułowa "ławeczka pamięci’’, zamontowana przy każdym porządkowanym przez Nas miejscu, będzie dla wędrowców miejscem odpoczynku i zadumy nad przemijającym czasem.
Jak zawsze, gdy historia i pasja idą w parze, wspiera nas Zwiadowca Historii https://sklep.zwiadowcahistorii.pl/
Dziękujemy ?
Zapraszamy chętnych do wspólnych działań!??
Mariusz Kapczuk
Prezes SHK TEMPELBURG